Inni o nas

Przez ostatnie osiem lat zmienił się wizerunek Polski na świecie. Sukces polskiej gospodarki – jedynej w Europie, która uniknęła recesji w czasie kryzysu – został zauważony nie tylko w światowych mediach, ale także w wielu raportach prestiżowych instytucji międzynarodowych

W latach 2007–2015 Polska awansowała w rankingach międzynarodowych tworzonych przez uznane ośrodki eksperckie. Rankingi te dotyczą takich kwestii, jak poziom wolności gospodarczej czy konkurencyjność gospodarki. Dla przykładu, w raportach Banku Światowego „Doing Business”, oceniających łatwość prowadzenia biznesu (ang. ease of doing business), przez kilka ostatnich lat Polska awansowała aż o 42 pozycje, z miejsca 74. („Doing Business 2008”) na miejsce 32. („Doing Business 2015”).

Wzrost pozycji międzynarodowej naszego kraju to nie tylko prestiż. Lepszy wizerunek Polski wzmacnia jej wiarygodność na rynkach finansowych, co przekłada się na konkretne korzyści, liczone w setkach milionów złotych. Mówiąc wprost: im lepsza opinia o Polsce, tym mniej wydajemy na obsługę długu i niższym kosztem emitujemy obligacje na światowym rynku.

Są też inne korzyści. Dobre oceny naszego kraju, formułowane przez uznanych na świecie ekspertów, zachęcają zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania i tworzenia miejsc pracy w Polsce, na czym bezpośrednio korzystają polskie rodziny. Według danych Narodowego Banku Polskiego na koniec 2007 roku wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wynosiła około 119,5 miliarda euro, natomiast na koniec 2013 roku osiągnęła poziom blisko 160,5 miliarda euro.