Młodzi wchodzący w dorosłość

Skupiliśmy się na zapewnieniu młodym wiedzy i doświadczenia zawodowego dopasowanych do potrzeb pracodawców

Sensem zmian wprowadzonych przez Platformę Obywatelską dla młodych wchodzących w samodzielne życie było: osłonić i pomóc.

Osłonić, bo od 2007 roku w całej Europie grupa ta była narażona na utratę szans wejścia w dorosłość z pewnym zatrudnieniem i choćby minimalną stabilizacją. Ze względu na kryzys ekonomiczny i zmieniające się realia rynku pracy nie było to proste zadanie. Skupiliśmy się na zapewnieniu młodym wiedzy i doświadczenia zawodowego dopasowanych do potrzeb pracodawców. Tworzyliśmy także warunki korzystne dla rozwoju i utrzymania miejsc pracy.

Pomóc, bo rządowe programy wsparcia zwiększały szanse na posiadanie własnego mieszkania. A także na pracę dającą perspektywy na założenie rodziny i utrzymanie w Polsce również tych grup młodych ludzi, których wykształcenie i zawód są kluczowe dla rozwoju naszego kraju, a równocześnie najbardziej skłonnych do szukania szans życiowych za granicą (na przykład młodych lekarzy). Nie zapomnieliśmy bowiem, że w dobie otwartych granic o energię i talent naszych obywateli konkurujemy z krajami zachodnioeuropejskimi, gdzie zasobność społeczeństw była budowana od wieków, w odróżnieniu od naszego kraju, który dopiero od 25 lat ma swój dobry czas – czas dynamicznego rozwoju.