Rolnicy

Większe nakłady z budżetu państwa oraz dostęp do środków unijnych przeznaczonych na rolnictwo w zdecydowany sposób przekładają się na poprawę sytuacji polskiego rolnictwa oraz jakości życia na wsi

Dzięki dopłatom, kredytom i pożyczkom polskie rolnictwo znacznie się zmodernizowało. Polskie gospodarstwa stają się coraz bardziej nowoczesne. Polscy rolnicy są jednymi z najmłodszych na świecie, co oznacza, że prowadzenie gospodarstwa jest zajęciem atrakcyjnym i dochodowym. Ponadto polscy rolnicy są coraz lepiej wyedukowani – coraz częściej mają wykształcenie wyższe lub przynajmniej średnie.

Modernizacja i rozwój dotyczą nie tylko gospodarstw rolnych, ale całych obszarów wiejskich. Budowie, rozbudowie lub modernizacji podlega infrastruktura na wsi, świetlice wiejskie oraz infrastruktura wodno-kanalizacyjna. W celu wyrównywania szans dzieci pochodzących z obszarów wiejskich zakładane są żłobki i przedszkola.