Nasze otoczenie

Ostatnie osiem lat to czas spektakularnych zmian w naszych małych ojczyznach: gminach, powiatach i regionach

Każda polska miejscowość miała swoje tempo przeobrażeń. Wszystkie zmiany sprowadzały się jednak do wspólnego mianownika: unowocześnienia podstawowej infrastruktury – tej, która decyduje o jakości codziennego życia Polek i Polaków.

Zainwestowaliśmy największe w historii pieniądze w budowę i modernizację lokalnych dróg i ulic, sieci wodociągowych i energetycznych. Nasze gminy stały się lepszymi miejscami do życia dzięki rekordowym wydatkom na transport publiczny, sport i instytucje kultury. Budowaliśmy nowe linie tramwajów i metro, gminne domy kultury, nowe teatry i muzea. Miarą ewolucji, której dokonaliśmy na poziomie lokalnym, są nie tylko kilometry położonego asfaltu i tony wylanego betonu, ale także liczba dzieci, które codziennie korzystają z odnowionych bibliotek i boisk – Orlików.
Modernizacja Polski lokalnej była możliwa dzięki umiejętnemu wykorzystaniu środków europejskich i krajowych. Mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych – globalnego kryzysu – umieliśmy wygospodarować miliardy złotych na największy w historii program odbudowy dróg lokalnych.

Polska lokalna zmieniała się także w sposób niewidoczny, ale kluczowy dla społecznego i gospodarczego rozwoju. Przez ostatnie osiem lat rząd PO-PSL wzmocnił samorządność, pogłębił decentralizację państwa i zagwarantował wsparcie dla krzepnącego społeczeństwa obywatelskiego, uosabianego przez tysiące lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Zwieńczeniem decentralizacji była decyzja o przekazaniu w ręce samorządów władzy nad ponad 120 miliardami złotych z nowych funduszy europejskich.