Seniorzy

Platforma Obywatelska zapewnia seniorom poprawę warunków życia oraz szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa – socjalnego, zdrowotnego, fizycznego, prawnego i konsumenckiego 

Rząd PO-PSL jako pierwszy od odzyskania niepodległości stworzył spójną, przemyślaną politykę dotyczącą osób starszych oraz współpracy międzypokoleniowej. Dzięki polityce senioralnej Polska w 2015 roku jest krajem zdecydowanie bardziej przyjaznym ludziom starszym niż jeszcze osiem lat temu. Naszym podstawowym celem jest zapewnienie osobom starszym możliwości prowadzenia aktywnego, zdrowego, samodzielnego, bezpiecznego, niezależnego i satysfakcjonującego życia. Dlatego z myślą o starszych Polkach i Polakach wprowadziliśmy wiele zmian w takich obszarach, jak emerytury, rynek pracy, zdrowie i opieka społeczna, mieszkalnictwo, edukacja czy kultura.

Tworzymy ramy polityki dotyczącej osób starszych także dlatego, że dobrze rozumiemy wyzwania, które stają przed rozwiniętymi krajami Zachodu, w tym przed Polską. Zwiększająca się liczba seniorów pociąga za sobą konieczność przygotowania kraju na wiele społecznych i ekonomicznych zmian. Musimy w pełni wykorzystać doświadczenie, wiedzę i potencjał starszego pokolenia.

Platforma Obywatelska zapewnia seniorom poprawę warunków życia oraz szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa – socjalnego, zdrowotnego, fizycznego, prawnego i konsumenckiego. Stwarzamy starszym ludziom szansę nabywania niezbędnych we współczesnym świecie kompetencji, rozwijania zainteresowań i kreatywności.